Tava Duka ir nepieciešama, lai atbalstītu ģimenes un bērnu paliatīvās aprūpes biedrības darbu.

Gaidīsim Tavu pieteikumu uz kādu no norādītajām vakancēm:

Pašlaik brīvu vakanču nav.

Pašlaik brīvu vakanču nav.

SOCIĀLAIS DARBINIEKS

Darba apraksts

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība izsludina atklātu konkursu uz SOCIĀLĀ DARBINIEKA amatu (1 vakance uz pilnu slodzi, uz nenoteiktu laiku).

Galvenie amata pienākumi un uzdevumi:

 • piedalīties paliatīvās aprūpes strpdisciplinārās komandas apspriedēs, klīnisko gadījumu izvērtēšanā un individuālo aprūpes plānu izstrādē;
 • veidot un aizpildīt darba specifikai atbilstošu dokumentāciju;
 • novērtēt klienta sociālās vajadzības un identificēt sociālās problēmas,  izstrādāt sociālās rehabilitācijas plānus atbilstoši identificētajām sociālajām problēmām un vajadzībām;
 • vadīt sociālā gadījuma risināšanas gaitu;
 • konsultēt klientu un/vai ģimenes locekļus, sniegt informāciju personisko, starppersonu un sociālo problēmu risināšanā;
 •  attīstīt klientu un/vai ģimenes locekļu resursus un iesaistīt atbalsta sistēmas;
 •  sniegt psihosociālu atbalstu;
 • piesaistīt sociālekonomiskos resursus un attiecīgos sociālos pakalpojumus, klienta sociālo problēmu risināšanā dzīvesvietā;
 • sadarboties ar Valsts un pašvaldību institūcijām;
 • nepieciešamības gadījumā pārstāvēt klienta intereses citās institūcijās;
 • veikt mājas vizītes ģimeņu dzīvesvietā sadarbībā ar citiem komandas speciālistiem (visos Latvijas novados).

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī (mutvārdos un rakstos);
 • vēlamas krievu valodas (mutvārdos) zināšanas;
 • prasme orientēties sociālā darba un sociālo pakalpojumu jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos un pielietot tos  darbā;
 • prasme patstāvīgi organizēt darbu un pieņemt lēmumus (arī nestandarta situācijās);
 • datorprasme pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Word, Excel, Interneta pārlūkprogrammas), iemaņas darbā ar biroja tehniku;
 • teicamas komunikācijas prasmes, emocionāla noturība, prasme veidot sadarbību un strādāt komandā;
 • atbildīga attieksme pret darbu un precizitāte pienākumu izpildē;
 • vēlama iepriekšējā darba pieredze darbā ar ģimenēm un bērniem;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Piedāvājam:

 • pilnu darba slodzi;
 • atalgojumu 1450,00 EUR (pirms nodokļu nomaksas);
 • veselības apdrošināšanas polisi (pēc pārbaudes laikā);
 • papildatvaļinājumu;
 • iespējas pilnveidoties, iegūt jaunas zināšanas un pieredzi;

Iesniedzamie dokumenti:

 • motivācijas vēstule (aprakstot savu līdzšinējo darba pieredzi);
 • dzīves gājuma apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Plānotais darba attiecību uzsākšanas laiks  – 2023. gada ______

Amata pretendentu pieteikšanās un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas termiņš –  līdz 2023. gada ______ plkst. 00.00.

Nepieciešamos dokumentus, var iesniegt:

 

Papildu informāciju iespējams iegūt, zvanot Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības  vadītājai Andai Jansonei pa tālruni 29420410.

Pašlaik brīvu vakanču nav.

Aicinām izvērtēt arī citas iespējas, kā atbalstīt Bērnu paliatīvās aprūpes biedrību. Skatīt vairāk