Blogs

Visiem bērniem, viņu ģimenēm, profesionāļiem, kuri atbalsta, ir unikāls stāsts, ko stāstīt. Šos stāstus veido īpaši apstākļi un pieredze, kā arī reakcija uz tiem.

Šiem stāstiem ir nozīmīga loma pašu bērnu, ģimeņu, profesionāļu dzīvēs. Izrakstot un daloties ar šiem stāstiem, cilvēkiem paveras iespēja pašiem ieraudzīt, saprast, sajust ko būtisku, kas līdz šim, iespējams, palicis neredzams pašam sevī un kam jātop ieraudzītam arī ārējā pasaulē.

Šajā sadaļā publicēsim bērnu, viņu tuvinieku, profesionāļu ikdienas, pārdomu, spēka stāstus, kuri ikdienā turpina dzīvot, atbalstīt, neskatoties uz neizārstējamas slimības ierobežojošajiem faktoriem. Reizēm viena cilvēka izrakstīts piedzīvotais, saprastais spēj dot iedvesmu, uzmundrinājumu, izpratni otram cilvēkam viņa ceļā.

Ja jūti sevī vēlmi dalīties ar savu stāstu par dzīvi, mirkļiem, pieredzi rūpējoties par sevi kā mammai, tētim, profesionālim, vienam par otru un audzinot, atbalstot smagi slimus bērnus, brāļus, māsas, raksti un iesūti savu stāstu – palliative.lv@gmail.com