Profesionāļiem

Bērnu paliatīvās aprūpes speciālisti piedalījušies sešu brošūru/grāmatu latviešu valodā un četru krievu valodā izstrādē. Tās domātas gan profesionāļiem – pakalpojuma sniedzējiem, gan pacientiem un vecākiem. Uzņemtas piecas dokumentālas īsfilmas par bērnu paliatīvo aprūpi. Izveidotas četras mācību īsfilmas vecākiem un aprūpes veicējiem par specifisku paliatīvās aprūpes pacientu aprūpi: “Nazogastrālās zondes ievietošana”, “Gastrostomas aprūpe” “Traheostomas aprūpe” un barošanas sūkņa lietošanas pamācība.

Noderīga informācija

Bērnu paliatīvās aprūpes klīniskās vadlīnijas (reģistrētas NVD 15.05.2013., Nr. KV 04 – 2013)
Eiropas bērnu paliatīvās aprūpes standarti Angliski
White Paper on standards and norms for hospice and palliative care in Europe. White paper_EAPC
“The Facts” Palliative Care for infants, children and young people. The Facts
Ministru padomes rekomendācijas Rec (2003) 24 Eiropas Padomes dalībvalstīm par paliatīvās aprūpes organizāciju. ReccCE-Latvian

Noderīgas saites

Gastrostomas aprūpe bērnu paliatīvajā aprūpē: http://www.youtube.com/watch?v=_DWon7RKAOk
Traheostomas aprūpe bērnu paliatīvajā aprūpē: http://www.youtube.com/watch?v=4Zr9ed26gU4
Nazogastrālās zondes ievietošana: http://www.youtube.com/watch?v=nCxIych5axs
Barošanas sūkņa lietošanas pamācība: http://www.youtube.com/watch?v=BumlFu4RbG8
International Association for Hospice and Palliative Care: http://hospicecare.com/home/
European Association for Palliative Care: http://www.eapcnet.eu/
Children’s Hospice International: http://www.chionline.org/
International children’s palliative care network: http://www.icpcn.org.uk/

2021. gadā Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība rīkoja 2 tiešsaistes konferences
1.konferences 15.06.2021. ieraksts:

2.konferences 12.10.2021. ieraksts:

KONFERENCES IEVADS – KRISTĪNE GARKLĀVA, MODERATORE

KONFERENCES ATKLĀŠANA – DR. ANDA JANSONE, BĒRNU PALIATĪVĀS APRŪPES BIEDRĪBAS VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA

NEVIENU NEATSTĀJOT ĀRPUS – VIENLĪDZĪBA PALIATĪVĀS APRŪPES PIEEJAMĪBĀ
DR. JULIE LING, EIROPAS PALIATĪVĀS APRŪPES ASOCIĀCIJAS VALDES LOCEKLE, PASAULES VESELĪBAS ORGANIZĀCIJAS KONSULTANTE

ĢIMEŅU VAJADZĪBAS  – DACE KLUŠA, BĒRNU PALIATĪVĀS APRŪPES BIEDRĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJA

AR KO ATŠĶIRAS BĒRNU PALIATĪVĀ APRŪPE NO PIEAUGUŠO PALIATĪVĀS APRŪPES? LATVIJAS PALIATĪVĀS APRŪPES MODEĻA NOVĒRTĒJUMS BĒRNIEM UN IETEIKUMI TĀS IZSTRĀDEI UN PAKALPOJUMU PILNVEIDOŠANAI, ATTĪSTĪŠANAI.
PROFESORE JULIA DOWNING, STARPTAUTISKAIS BĒRNU PALIATĪVĀS APRŪPES TĪKLS (ICPCN)

DABAS LOMA PALIATĪVAJĀ APRŪPĒ UN CILVĒKA DZĪVĒ  – ARTŪRS ĶIRPS, VISCERĀLAIS TERAPEITS

DISKUSIJA:
KĀPĒC IR VAJADZĪGS BĒRNU PALIATĪVĀS APRŪPES CENTRS UN KO MĒS KATRS VARAM DARĪT, LAI TO UZCELTU?
SANITA JANKA, VESELĪBAS MINISTRIJAS ĀRSTNIECĪBAS KVALITĀTES NODAĻAS VADĪTĀJA
ALDIS DŪDIŅŠ, LABKLĀJĪBAS MINISTRIJAS SOCIĀLO PAKALPOJUMU DEPARTAMENTA DIREKTORS
ILZE RUDZĪTE, LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBAS PADOMNIECE VESELĪBAS UN SOCIĀLAJOS JAUTĀJUMOS
DR. ANDA JANSONE, BĒRNU PALIATĪVĀS APRŪPES BIEDRĪBAS VADĪTĀJA
DACE KLUŠA, BĒRNU PALIATĪVĀS APRŪPES BIEDRĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJA
ILZE DURŅEVA, BIEDRĪBAS “DIŽVANAGI” UN BALTIJAS REHABILITĀCIJAS CENTRA VADĪTĀJA
MIĶELIS BENDIKS, BĒRNU PALIATĪVĀS APRŪPES BIEDRĪBA

PALIATĪVĀ APRŪPE IR IZPRATNE PAR DZĪVI UN CILVĒKU KOPUMĀ – DR. PĒTERIS KĻAVA, BĒRNU ĀRSTS, REANIMATALOGS

KĀ RAUDZĪTIES RUNĀT, PIEŅEMT CITĀDO UN DZĪVI KOPĀ – RUNĀ BRĀĻI UN MĀSAS

NOSLĒGUMS

Pasākumu finansiāli atbalstīja Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta aktivitātes tika sagatavotas ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par Pasākumu “Dzīvās sarunas” organizēšanu atbildēja Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība.