Kas ir bērnu paliatīvā aprūpe?

 

Bērnu paliatīvā aprūpe ir aktīva, visaptveroša aprūpe bērniem ar progresējošām hroniskām slimībām, kuriem radikālas ārstēšanas iespējas ir izsmeltas. Paliatīvā aprūpe iekļauj arī atbalstu ģimenei pēc bērna zaudēšanas – sērošanas periodā. Tā ir vērsta uz pacienta (bērna) un viņa ģimenes dzīves kvalitātes nodrošināšanu, remdējot, mazinot sāpes un citus simptomus, sniedzot ģimenei psiholoģisku, sociālu un garīgu atbalstu bērna slimības laikā un pēc bērna nāves.

Neraugoties uz neizārstējamo slimību un ierobežoto dzīvildzi, bērni fiziski, psihiski un emocionāli tomēr turpina attīstīties. Paliatīvās aprūpes mērķis ir palīdzēt bērnam izmantot viņa fiziskās spējas, cik pilnīgi vien iespējams, rūpēties, lai viņš justos pēc iespējas labāk, lai tiktu uzklausītas viņa vēlmes un ap viņu būtu cilvēki, kurus viņš mīl, cenšoties saglabāt vislabāko dzīves kvalitāti līdz mūža beigām. Paliatīvā aprūpe nodrošina pakalpojumus bērnam vistuvākajā un visdraudzīgākajā vidē – mājās.

Apskati vairāk informācijas par bērnu paliatīvās aprūpes tēmu, apmeklējot mājas lapas BUJ sadaļu.

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība ir dibināta 1998.gadā, un tās darbību nosaka statūti. Jau 25 gadus Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība risina jautājumus, kuri saistīti ar bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamību un attīstību Latvijā.

Biedrībai deleģēts valsts pārvaldes uzdevums ir nodrošināt psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumus mājās paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem. Pakalpoju sniedz Biedrības sociālie darbinieki un kapelāni saskaņā ar MK noteikumiem Nr.766 “Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem” – https://likumi.lv/ta/id/296009-noteikumi-par-psihosocialas-rehabilitacijas-pakalpojumu-paliativa-aprupe-esosiem-berniem-un-vinu-gimenes-locekliem

Bērnu vecāku vārdiem: “Paliatīvā aprūpe ir stāsts par to, kā ģimenēs, kuras audzina bērnus ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, iemācīties dzīvot,”
Bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumi un atbalsts ģimenēm pieejams:

24 h atbalsts diennaktī

Atbalsts ģimenēm

7 dienas nedēļā

Atbalsts ģimenēm

365 dienas gadā

Atbalsts ģimenēm

Kā aprūpe nonāk līdz pacientiem un viņu tuviniekiem? Kopš 2018. gada valsts šo uzdevumu ir deleģējusi veikt Bērnu Paliatīvās aprūpes biedrības komandai, kura pakalpojumu sniedza arī pirms tam – jau kopš 1998. gada pateicoties Rīgas Domes un ziedotāju atbalstam.

Misija

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības misija ir nodrošināt atbalsta sistēmu, kas sniedz psihosociālu, medicīnisku un garīgu atbalstu ģimenēm, kurās ir bērni ar progresējošām hroniskām slimībām un tiem, kuriem radikālas terapijas iespējas ir izsmeltas, kā arī atbalstu ģimenēm pēc bērna nāves.

Mērķi

Biedrības mērķis ir attīstīt un ieviest praksē vienotus paliatīvās aprūpes principus Latvijā, atbalstīt neizārstējami slimos bērnus un viņu ģimenes locekļus, informēt sabiedrību par paliatīvās aprūpes būtību.

Biedrības uzdevumi ir:

  • veidot atbalsta sistēmu ģimenēm, kurās ir bērni ar neizārstējamām, progresējošām slimībām;
  • izglītot un informēt sabiedrību, ārstniecības personas, ārstniecības atbalsta personas un sociālās aprūpes jomā strādājošos par bērnu paliatīvās aprūpes būtību, mērķiem un aprūpes metodēm;
  • iesaistīt sabiedrību bērnu paliatīvās aprūpes atbalstam;
  • sekmēt paliatīvā aprūpē esošo ģimeņu integrāciju sabiedrībā;
  • nodrošināt psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumus mājās paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem saskaņā ar Labklājības ministrijas deleģējumu.

Biedrība sadarbībā ar Bērnu klīniskās universitātes slimnīcu ir izveidojusi bērnu paliatīvās aprūpes modeli, kur pakalpojumus sniedz starpdisciplināra speciālistu komanda, kuras sastāvā vienoti strādā ārsts, medicīnas māsa, sociālais darbinieks, kapelāns un psihologs.

Biedrībai deleģēts valsts pārvaldes uzdevums ir nodrošināt psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumus mājās paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem. Pakalpoju sniedz Biedrības sociālie darbinieki un kapelāni saskaņā ar MK noteikumiem Nr.766 “Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu paliatīvā aprūpē esošiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem” https://likumi.lv/ta/id/296009-noteikumi-par-psihosocialas-rehabilitacijas-pakalpojumu-paliativa-aprupe-esosiem-berniem-un-vinu-gimenes-locekliem

Biedrība aktīvi darbojas jomas normatīvo un politikas plānošanas dokumentu izstrādē un speciālistu izglītošanā.

Vērtības

Nesavtība, mīlestība, iecietība, bērni, ģimene, raizes, atbalsts, rūpes – ikviens no mums saprot, ar ko šie vārdi asociējas un cik lielu ieguldījumu prasa. Ir ģimenes, kurās mīlestība, rūpes, nesavtība ir nepieciešama divtik vairāk. Tās ir ģimenes, kurās aug smagi slimi bērni.

Mūsu misijas un ikdienas darba pamatā ir trīs pamata vērtības:

Empātija
Izzinām ģimenes un viņu ikdienas raizes, izprotam vajadzības, esam līdzās un sniedzam profesionālu, cilvēcisku un empātisku atbalstu.

Līdzdalība
Palielinām sabiedrības informētību par paliatīvo aprūpi un tajā iesaistīto bērnu un ģimeņu iekļaušanos sabiedriskajā dzīvē.

Pieejamība
Iestājamies par pilnvērtīgu paliatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamību visā Latvijā.