Bērnu paliatīvā aprūpe ir aktīva, visaptveroša aprūpe bērniem ar progresējošām hroniskām slimībām, kuriem radikālas ārstēšanas iespējas ir izsmeltas. Paliatīvā aprūpe ietver arī atbalstu ģimenei pēc bērna zaudēšanas – sērošanas periodā. Tā ir vērsta uz bērna (pacienta) un viņa ģimenes dzīves kvalitātes nodrošināšanu, remdējot, mazinot sāpes un citus medicīniskus simptomus, sniedzot ģimenei psiholoģisku, sociālu un garīgu atbalstu bērna slimības laikā un pēc bērna nāves.

Bērnu paliatīvās aprūpes mērķi ir sekojoši:

  • uzlabot bērna un viņa ģimenes dzīves kvalitāti, mazinot slimības izraisītās ciešanas;
  • piedāvāt visaptverošu atbalstu, kas palīdz bērnam dzīvot pēc iespējas pilnvērtīgi līdz pat nāves brīdim;
  • slimības simptomu kontrole tādā līmenī, lai bērns varētu atrasties mājās kopā ar ģimeni, pēc iespējas mazinot atrašanās laiku slimnīcā;
  • piedāvāt pastāvīgu psihosociālu un garīgu atbalstu ģimenei bērna slimības laikā, nāves brīdī un pēc nāves – sērošanas laikā.

Neraugoties uz neizārstējamo slimību un ierobežoto dzīvildzi, bērni dažādā līmenī tomēr turpina attīstīties fiziski, psihiski un emocionāli. Paliatīvās aprūpes mērķis ir palīdzēt bērnam izmantot viņa esošās fiziskās spējas, cik pilnīgi vien iespējams, rūpēties, lai viņš justos pēc iespējas labāk, lai tiktu uzklausītas viņa vēlmes un ap viņu būtu cilvēki, kurus viņš mīl, cenšoties saglabāt vislabāko dzīves kvalitāti līdz mūža beigām. Paliatīvā aprūpe nodrošina pakalpojumus bērnam vistuvākajā un visdraudzīgākajā vidē – mājās.

Apskati vairāk informācijas par bērnu paliatīvās aprūpes tēmu, apmeklējot mājas lapas BUJ sadaļu