Smelt spēku dzejā

Autors: Sandra Aleksandra Priedola

Es esmu pūce, kas vakarā dzied,

Tik neapdomīga un skaļa.

Es esmu putenis, kas ziemas naktī virpuļo,

Un man tik auksti šķiet.

Apsedz mani ar siltu segu,

Lai putenis ātrāk projām iet.

Apmīļo mani ar savu glāstu

Un manā sirdī būs miers.

( Madara Priedola 16 gadi)

(Dzejolis tapa 2014 g. 2.februārī  Kuldīgas slimnīcā, ievadot imonoglobulīnu. Pierakstīja mamma.)

 


Mamma Sandra Aleksandra Priedola

Gājputni, kuri rudenī dodas prom

Ne vienmēr visi nākamgad atgriežas

Līdzīgi kā ar Dieva doto laiku

Mums cilvēkiem šeit uz zemes

Kādam piepildītāks, kādam neizsapņotāks

Dzīves ceļš, bet no kāda paliek

Piemērs-patiesās dzīves vērtības

Tik spēt tās saredzēt, saudzēt

Un savos soļos kā svētību paturēt

 


Vai mēs spējam pastāstīt savu dzīves stāstu

Nepiedzīvojot sauli ar lietu, mīlu tagad

Un rīt tā vairs nē

Vai mēs spējam piedot pagātnē un

Patiesi atdzimt rītdienai

Kāds varbūt teiks gan jā, gan nē

Bet vai nevajag pievērst acis vienatnē,

Mirkli paklusēt un patiesi just sevi šai pasaulē

 


Mīlestības smarža

Mans rīts sākas ar tavu smaržu,

Saullēkts caur tavu smaidu, mosties!

Celies ar savu sparu,

Rādot, kas tev par stipru garu.

Bites dzēliens vasaras vidū,

Nesalīdzināmi kaitinoši sāp, kad zini,

Katru dienu slimnīcas durvis ir vaļā,

Un tas ir vēl skarbāk, bet tā ir labāk.

Tavs bērna spēks pa bērnību klejo,

Neskaitāmos virzienos prieku no sirds sirdī sijā.

Kā mākslinieka kārtējais šedevrs-

Tevī viss kopā!

Tu pat nejautā, kāpēc tev tā,

Bet acīs tavās lasu kā grāmatā.

Tavs gars ir stiprāks par vārdu,

Kad vārds turpina vārda jēgu.

Un stāsts, kas gara grāmatā tiks veikts,

Par tevi-

Mīlestībā!


Vai esi kādreiz skaitījis soļus

Soļus priekos un soļus asarās

Soļus paklūpot un atkal augšup ceļoties

Sekundēs, mirkļos un vakardienā

Vai esi kādreiz skaitījis dienas

Gaišajās un tumšajās

Īsajās un garajās, tostarp vērtīgajās un izšķērdīgajās

Bet, varbūt labāk to nedarīt

Varbūt skaitīt tikai vārdus

Kuri spēj piepildīt un Tavus

Soļus ikdienā sasildīt