Pieslēgties

Šajā sadaļā Jums ir iespēja gūt vērtīgas zināšanas no bērnu paliatīvās aprūpes komandas speciālistiem.

Autorizējies, ja Tev jau ir profils

Parole

Reģistrēt jaunu profilu

Vārds

Uzvārds

Kontakttālrunis

E-pasta adrese

Vecākiem

Atbalstot ģimenes, kuras rūpējas par neizārstējami slimiem bērniem, svarīga ir gan pašu vecāku, gan sabiedrības informēšana un izpratnes veidošana par bērnu paliatīvo aprūpi. Šī sadaļa ir izveidota ar mērķi veidot izpratni par ar paliatīvo aprūpi saistītiem jautājumiem.

Profesionāļiem

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība jau vairāk kā 20 gadus atbalsta ģimenes, kuras rūpējas par neizārstējami slimiem bērniem. Bērnu paliatīvās aprūpes speciālisti piedalījušies sešu brošūru/grāmatu latviešu valodā un četru krievu valodā izstrādē. Tās domātas gan profesionāļiem – pakalpojuma sniedzējiem, gan pacientiem un vecākiem. Uzņemtas piecas dokumentālas īsfilmas par bērnu paliatīvo aprūpi. Izveidotas četras mācību īsfilmas vecākiem un aprūpes veicējiem par specifisku paliatīvās aprūpes pacientu aprūpi: “Nazogastrālās zondes ievietošana”, “Gastrostomas aprūpe” “Traheostomas aprūpe” un barošanas sūkņa lietošanas pamācība.