Grāmata “Milzis”

Cena: 5.00

Daudzums

Kārļa Skalbes pasaka “Milzis” 16.lpp.
“Milzis aizturēja elpu, un kā maigs vilnis zem krūtīm viņam apstājās laime. Uz viņa turējās viss kalna svars. Milzim bija atkal ko nest, viņš atkal dzīvoja pilnu dzīvi un bij laimīgs. Bet ne koki, ne puķes, ne arī putni nezināja, ka viņš šūpojas uz Milža muguras. Jo viņš apakšā bija tik kluss, cik kluss top aiz lielas laimes.