Ko sola valdība neizārstējami slimiem bērniem un viņu ģimenēm?

Līdz ar citām Latvijas Pilsoniskās alianses dalīborganizācijām arī mēs, Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība, iesniedzām savus priekšlikumus Evikas Siliņas vadītās valdības rīcības plānam turpmākajiem gadiem. Nupat Ministru kabinets apstiprinājis šo plānu. Ko valdība sola neizārstējami slimiem bērniem un viņu ģimenēm?

 

Biedrība mudināja attīstīt un pilnveidot paliatīvās aprūpes pakalpojumu bērniem, uzlabojot tā pieejamību, kvalitāti un aprūpes nepārtrauktību visos veselības aprūpes līmeņos. Diemžēl apstiprinātajā plānā nekur neparādās frāze bērnu paliatīvā aprūpe un paliatīvā aprūpe vispār. Tomēr valdības rīcības plāns paredz vairākus soļus, kas skartu arī Bērnu paliatīvās biedrības aprūpē esošos bērnus un ģimenes.

Piemēram, ieviešot Mātes un bērna veselības uzlabošanas plānu 2025.-2027. gadam, valdība sola uzlabot veselības aprūpes un inovatīvu un integrētu sociālo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti bērniem, kas sirgst ar hroniskām, tostarp, arī retām slimībām. Tāpat valdība sola pārskatīt finansiālā atbalsta apmēru invaliditātes seku mazināšanai, to attiecinot arī uz piemaksu par bērna ar invaliditāti kopšanu* un īpašas kopšanas pabalstu.

Cita starpā paredzēts mazināt atšķirības starp pašvaldībām sociālo pakalpojumu nodrošināšanā, nosakot minimālo pakalpojumu grozu un nosakot mērķdotāciju vietvarām. Īpaši uzsvērta jaunu sociālo pakalpojumu nepieciešamība personām ar vairākiem un ļoti smagiem funkcionēšanas ierobežojumiem pārejas periodā starp bērna un pieaugušā vecumu. Lai nodrošinātu inovatīvu sociālo pakalpojumu ieviešanu pašvaldībās, tiks sniegts atbalsts nevalstiskajām organizācijām.

Jācer, ka rīcības plānā solītā ilgtermiņa sociālās aprūpes finansiālā modeļa izstrāde paredzēs arī lielāku atbalstu bērnu paliatīvajai aprūpei.

*No šī gada 1. janvāra piemaksa ir paaugstināta no 106,72 eiro mēnesī līdz 160 eiro, taču līdz martam to izmaksās līdzšinējā apmērā, jo nepieciešams laiks, lai veiktu izmaiņas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas sistēma. Neizmaksāto starpību izmaksās martā.