Политика конфиденциальности

Informācijas izmantojums, datu aizsardzība un tīmekļa privātums

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība (tālāk – Biedrība) rūpējas par tīmekļa vietnes apmeklētāju privātumu un uzskata tā aizsardzību par ļoti svarīgu, taču vienlaikus atgādina, ka ar tīmekļa starpniecību noraidītas informācijas drošumu nekad nav iespējams garantēt pilnībā.

Personu identificējoša informācija

Biedrība apkopo tikai to personu identificējošu informāciju (vārdu/uzvārdu, dzīvesvietas adresi, telefona numuru vai e-pasta adresi), ko vietnes apmeklētājs pats ir labprātīgi uzticējis. Biedrība var izmantot šo informāciju, lai iegūtu atgriezenisko saikni un uzlabotu tīmekļa vietnes saturu, atbildētu uz konkrētās personas lūgumiem/jautājumiem, kā arī to lietot iekšējām vajadzībām. Par visiem citiem informācijas izmantojuma mērķiem vietnes lietotāji tiek informēti atsevišķi. Gadījumos, kad lietotājs tam piekrīt, un Biedrība to vēlas, tā var sniegt noderīgu informāciju par dažādiem Biedrības jaunumiem (pakalpojumiem, sasniegumiem), kā arī lūgt lapas apmeklētāju viedokli par tiem.

Lapas lietotājiem, uzticot personu identificējošu informāciju, jāņem vērā, ka viņi faktiski ar to sniedz savu piekrišanu tās izmantojumam augstākminētajiem mērķiem, kā arī dod atļauju tam, ka Biedrība var izmantot un uzglabāt šo informāciju.

Personu identificējošas informācijas izplatīšana

Biedrība nepārdod personu identificējošu informāciju nevienai trešajai pusei, lai arī kādi būtu tās iespējamā izmantojuma nolūki un mērķi.

Biedrība var atklāt lietotāju  datus sekojošos gadījumos:

ja tai ir pamats uzskatīt, ka šīs informācijas publiskošana ir nepieciešama, lai identificētu, kontaktētu vai uzsāktu tiesiskas darbības pret kādu personu, kura var nodarīt jebkādu kaitējumu citām personām vai Biedrībai, apdraudot tās tiesības, īpašumu vai darbību, kā arī pakļaut šādiem un līdzīgiem riskiem citus šīs tīmekļa vietnes lietotājus un/vai personas;
ja tai ir pamats uzskatīt, ka tas jādara saskaņā ar likuma prasībām, vai gadījumos, kad to pieprasa tiesībsargājošās vai citas drošības institūcijas kriminālizmeklēšanas procesa gaitā, vai civilās un administratīvās institūcijas civilprāvu vai administratīvās izmeklēšanas gadījumos.
Personu neidentificējoša informācija

Biedrība uzkrāj arī personu neidentificējošas informācijas kopumu, piemēram, tīmekļa vietnes apmeklētāju kopējo skaitu, tīmekļa vietnes konkrēto sadaļu apmeklētāju skaitu, apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēnu vārdus. Biedrība izmantojam šo datu kopumu, lai sapratu tīmekļa vietnes apmeklētāju paradumus, līdz ar to – uzlabotu šo vietni un organizācijas pakalpojumus. Biedrība var šo informāciju nodot saviem sadarbības partneriem – šajā procesā nekāda personu identificējoša informācija atklāta netiek.

IP adrešu izmantojums

Interneta Protokola (IP) adrese ir skaitļu kopums, kas automātiski tiek piešķirts datoram ik reizi, kad tā lietotājs pieslēdzas savam interneta pakalpojumu sniedzējam. Šādu pat funkciju var veikt arī organizāciju iekšējie vai arī ārējie tīkli. Tiešsaistes laikā tīmekļa serveri pēc šīs IP adreses automātiski identificē lietotāja datoru.

Biedrība var apkopot šīs adreses sistēmas administrācijas un tīmekļa vietnes audita nolūkos. Biedrībai nav mērķis pievienot lietotāja IP adresi viņa personu identificējošajai informācijai, kas nozīmē to, ka ikviena lietotāja sesija tiek reģistrēta, bet pats lietotājs paliek mums anonīms. Lai gan, protams, Biedrība var izmantot šīs IP adreses ar mērķi identificēt vietnes apmeklētājus situācijās, kad tā uzskata par nepieciešamu nodrošināt viņu uzvedības atbilstību vietnes lietošanas nosacījumiem vai arī aizsargāt Biedrības pakalpojumus, vietni vai citus apmeklētājus.

Saites uz citām tīmekļa vietnēm

Kā papildu pakalpojums lietotājiem Biedrības tīmekļa vietnēs var būt atrodamas saites trešo pušu tīmekļa vietnēm. Šī privātuma politika uz šīm citām tīmekļa vietnēm neattiecas. Lūdzu, iepazīstieties ar citu apmeklēto vietņu lietošanas un privātuma nosacījumiem!

Sīkdatnes

Biedrība lietotāju datoru pārlūkprogrammās var ievietot sīkdatnes. Sīkdatnes ir pavisam nelielas teksta datnes, kas sniedz informāciju par to, cik bieži kāda persona apmeklē tīmekļa vietni un ko viņa savu sesiju laikā dara. Sīkdatnes pašas par sevi nekādu personu identificējošu informāciju nesatur, bet, ja lietotājs šādu informāciju sniedz, piemēram, reģistrējoties lapā, šī informācija var tikt apvienota ar datiem, ko satur sīkdatne.

Drošība

Biedrība izmanto drošas datu sistēmas un nepieciešamības gadījumā ir gatava veikt arī papildu drošības pasākumus, lai aizsargātu tai uzticētos lietotāju datus no pazušanas, ļaunprātīgas izmantošanas un pārveidošanas.

Piekļuve lapas lietotāju uzticētajai informācijai ir tikai īpaši pilnvarotiem Biedrības darbiniekiem. Kaut arī Biedrība nevar pilnībā garantēt, ka nenotiks nekāds datu zudums, ļaunprātīgs izmantojums vai izmaiņas tajos, tā pieliek visas pūles, lai šādus nepatīkamus gadījumus novērstu.

Saistošie nosacījumi

Uzticot personiskos datus un/vai citu personisku informāciju, lapas lietotāji apliecina, ka viņiem ir saistoši šie konfidencialitātes politikas nosacījumi, un viņi atzīst, ka Biedrībai ir rīcības brīvība šajā dokumentā definētajos gadījumos un apmērā rīkoties ar šo informāciju.

Izmaiņas

Šie konfidencialitātes nosacījumi var tikt izmainīti jebkurā laikā, tāpēc lietotāji tiek aicināti regulāri pārliecināties par aktuālajām izmaiņām.

 

Mājas lapas lietošanas nosacījumi 

Šo tīmekļa vietni kontrolē un uztur Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība (tālāk tekstā – Biedrība). Šī tīmekļa vietne ir izveidota, lai sniegtu informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar bērnu paliatīvo aprūpi, šajā jomā pieejamajiem pakalpojumiem, kuru mērķis ir uzlabot bērna un viņa ģimenes dzīves kvalitāti, mazinot neārstējamas slimības izraisītās ciešanas.

GARANTIJAS NEUZŅEMŠANĀS

Biedrība pieliek saprātīgas pūles, lai uzturētu interneta lapu un atjaunotu tajā publicēto informāciju, taču tā neuzņemas nekādu atbildību vai garantijas attiecībā uz informācijas precizitāti vai kļūdu neesamību.

Lietotājs ir personiski atbildīgs par riskiem, kas saistīti ar tīmekļa vietnes www.sapnutilti.lv lietošanu. Biedrība neuzņemas atbildību par tiešiem, netiešiem vai citiem ar šīs lapas lietošanu izraisītiem zaudējumiem, un visas netiešās garantijas tiek izslēgtas tādā apjomā, kādā to pieļauj Latvijas likumdošana.

Biedrība arī neuzņemas atbildību par iespējamiem vīrusiem, kas varētu inficēt lietotāju pēc audio, video, datu vai teksta lietošanas interneta lapā.

Nekas no tā, kas publicēts šajā mājas lapā, nav domāts kā padoms vai rekomendācija un nevar kalpot par pamatu nevienam lēmumam vai rīcībai. Ir ļoti svarīgi, lai ikvienā gadījumā notiktu personiski sazinātos ar bērnu paliatīvās aprūpes speciālistu un vaicātu viņam padomu, kā rīkoties konkrētajā situācijā.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Autortiesības uz visiem šajā lapā ievietotajiem materiāliem pieder Biedrībai (©Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība – Visas tiesības rezervētas). Šo materiālu vai to daļas reproducēšana jebkādā formā ir aizliegta, izņemot saskaņā ar sekojošām atļaujām.

Atļauja kopēt personiskai lietošanai

Jūs varat lasīt, apskatīt, izdrukāt, lejuplādēt un kopēt šīs lapas materiālus tikai savai personiskai lietošanai, bet ar nosacījumu, ka Jūs ikvienā materiāla kopijā iekļaujat un norādāt šo tīmekļa vietni kā informācijas avotu ar atsauci (©Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība – Visas tiesības rezervētas).

Šī atļauja neietver tiesības ievietot šos materiālus vai jebkuru to daļu jebkādos citos darbos vai publikācijās, neatkarīgi no tā, vai tie ir papīra, elektroniskā vai jebkādā citādā formātā. It īpaši (bet ne tikai) neviena tīmekļa vietnes www.sapnutilti.lv sadaļa nedrīkst tikt izplatīta vai kopēta jebkādiem komerciāliem mērķiem.

Neviena tīmekļa vietnes www.palliative.lv daļa nedrīkst tikt reproducēta vai pārnesta jebkādā citā tīmekļa vietnē vai citas formas elektroniskajā piekļuves sistēmā, vai arī tur uzglabāta.

Neatkarīgi no tā, vai tas ir vai nav tieši norādīts, logotipi, kas redzami šajā lapā, pieder Biedrībai, tās sadarbības partneriem vai citām trešajām pusēm. Biedrība nepretendē uz lapā iekļauto trešo pušu zīmju īpašumtiesībām, nedz arī apliecina savu piederību un saistību ar to īpašniekiem. Šie trešajām pusēm piederošie logotipi tikai identificē to īpašniekus (vai to pakalpojumus u.tml.), bet nekādā ziņā nav uzskatāmi par jelkāda veida atbalstu vai ieteikumu no Biedrības puses.

HIPERTEKSTA SAITES

Atsevišķas šajā interneta lapā atrodamās hiperteksta saites var lietotāju aizvest uz interneta lapām, kas nav Biedrības kontrolē. Aktivizējot kādu no šīm saitēm, Jūs pametat www.palliative.lv tīmekļa vietni. Apmeklējot citas interneta lapas, uz kurām ved saites no šīs tīmekļa vietnes, lietotājs pats ir personiski atbildīgs par riskiem, kas izriet no šādas rīcības.

Biedrība neuzņemas atbildību vai saistības par jebkuru trešo personu tīmekļa vietņu saturu, uz kurām ved hiperteksta saites, kā arī nesniedz nekādas garantijas (tiešas vai netiešas) par šajās interneta lapās publicēto informāciju.

Šo interneta lapu saturs un raksturs nav Biedrības kontrolē un šādi netiek ieteikta tajās iekļautā informācija vai rekomendēti jebkuru citu trešo personu pakalpojumi. It īpašs lūgums ievērot, ka, lejuplādējot datorprogrammas no atsevišķām interneta lapām, Jūs riskējat pārkāpt autortiesības un varat ieviest vīrusus savā datorsistēmā.
Lūdzu, pārliecinieties, ka Jūs esiet iepazinušies ar jebkuru trešo personu tīmekļa vietņu, ko Jūs apmeklējat, lietošanas nosacījumiem un noteikumiem.

INFORMĀCIJAS IZMANTOJUMS

Lietotāju sniegtā informācija (jebkura cita, izņemot personu identificējošo un ar veselības jautājumiem saistīto) tiek uzskatīta par nekonfidenciāla un ar īpašumtiesībām neizsargāta, un Biedrība var to izmantot jebkādam mērķim, tai skaitā, reproducēšanai un publiskošanai. Tas pats attiecas arī uz paustajām idejām – kompānija var tās izmantot jebkuram mērķiem, arī komerciāliem.

JURISDIKCIJA

Šiem noteikumiem un nosacījumiem un šīs interneta lapas saturam ir piemērojama Latvijas likumdošana.

IZMAIŅAS

Šie noteikumi un nosacījumi var tikt pārskatīti un mainīti jebkurā laikā, tāpēc lietotājam ir ieteicams tos regulāri pārbaudīt.